Käyttöehdot – SAIMA Helsinki

Käyttöehdot

SAIMA Helsinki – KÄYTTÖEHDOT MYYJILLE JA OSTAJILLE

 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan SAIMA Helsingin verkkokaupan (”Verkkokauppa”) käyttöön ja Verkkokaupan asiakkaan (”Ostaja”) välillä Ostajan ostaessa Tuotteita Verkkokaupassa. 

 

Käyttämällä Verkkokauppaa tai ostamalla Tuotteita Verkkokaupasta Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin ennen Verkkokaupan käyttämistä tai Tuotteiden tilaamista Verkkokaupasta.

 

Nämä käyttöehdot yhdessä Ostajan Verkkokaupassa tekemän Tuotteen tilauksen (”Tilaus”) kanssa muodostavat sitovan sopimuksen Ostajan ja SAIMA Helsingin välillä koskien Tuotteiden myyntiä ja ostoa. Nämä käyttöehdot soveltuvat myös Verkkokaupan käyttöön.

 

Käyttäjä vahvistaa, että sillä on oikeus rekisteröityä Verkkokauppaan kyseisen yhteisön puolesta. Tuotteiden ostaminen Verkkokaupassa edellyttää yksityishenkilöasiakkaalta täysi-ikäisyyttä ja täysivaltaisuutta. 

 

YHTEYSTIETOMME


SAIMA Helsinki 

Restore Oy

Y-tunnus: 3010073-1

Osoite: Lapinlahdenkatu 16, ℅ Maria 01, 00180 Helsinki, Suomi

 

Lisenssinhaltija:

V.Vitikka

Y-tunnus: 3158123-1

Yhteyshenkilö: Venla Vitikka, venla@saimahei.fi


jäljempänä ”SAIMA Helsinki”. 


TUOTTEIDEN OSTAMINEN VERKKOKAUPASTA


Tilaaminen


Tehty Tilaus sitoo Ostajaa. Tilattavaan Tuotteeseen liittyvät tiedot ovat nähtävillä Verkkokaupassa ennen Tilauksen tekemistä.


Tilattaessa Tuotteita Verkkokaupasta syntyy Ostajan ja SAIMA Helsinkin välille sitova sopimus silloin, kun Ostajalle lähetetään kirjallinen tilausvahvistus sähköpostitse, jossa Tuotteen saatavuus ja muut Tuotetta koskevat yksityiskohdat vahvistetaan, taikka Tuotteiden toimitushetkellä.  


Tuotteet maksetaan Tilauksen tekemisen yhteydessä.


Hinnat


Verkkokaupassa ilmoitetut Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Verkkokaupassa ilmoitetut Tuotteiden hinnat sisältävät Suomen lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron. 


SAIMA Helsinki pidättävät oikeuden milloin tahansa muuttaa Verkkokaupassa ilmoitettuja Tuotteiden hintoja sekä korjata mahdolliset virheet ilmoitetuissa hinnoissa. Ostajan Tilaukseen soveltuu aina tilaushetkellä Verkkokaupassa näkyvissä oleva hinta.


Tuotteiden tiedot


Tuotteiden saatavuustiedot, toteuttamisaika, lahjakortteihin liittyvät käyttörajoitukset sekä muut ennakkotiedot ovat saatavilla Verkkokaupassa ennen Tilauksen tekemistä. Tilauksiin soveltuu Ostajan kuluttajasuojalainsäädännön mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus alla näissä ehdoissa mainitulla tavalla.

 

SAIMA Helsinki ei takaa Verkkokaupassa myytävien Tuotteiden saatavuutta. Mikäli Tuote ei ole saatavilla Tilauksen tekemisen jälkeen, informoimme Ostajaa välittömästi sähköpostitse. Tällöin Ostaja voi joko tilata vaihtoehtoisen Tuotteen tai peruuttaa Tilauksen ilman kustannuksia. SAIMA Helsinki varaa oikeuden vaihtaa Verkkokaupassa tarjottavia Tuotteita koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.


 

Maksaminen


Ostaja maksaa Verkkokaupasta tilatut Tuotteet niillä maksutavoilla, jotka SAIMA Helsinki kulloinkin Verkkokaupassa tarjoaa. Kun Ostaja maksaa Verkkokaupassa tarjoamilla luottokorttimaksuvaihtoehdolla, Ostaja hyväksyy ehdot, jotka löytyvät täältä.

 

VERKKOKAUPAN KÄYTTÄMINEN

 

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 

SAIMA Helsinki julkaisee Verkkokaupassa kaiken tarvittavan tiedon Tuotteista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kuluttajasuojalain vaatimat etämyyntiä koskevat ennakkotiedot siltä osin, kun lainsäädännön vaatimia tietoja ei ole esitetty näissä käyttöehdoissa. SAIMA Helsinki vastaa julkaisemiensa tietojen todenperäisyydestä ja ajantasaisuudesta.

 

Verkkokauppa ja sen sisältö (mukaan lukien kuvat, tekstit, palvelu- ja tuotetiedot, tavaramerkit, videot, logot ja taulukot) on SAIMA Helsingin tai heidän yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. 

 

Käyttäjä ei saa käyttää Verkkokauppaa lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Verkkokauppaa tai sen sisältöä tai niiden osaa. 

 

Verkkokauppa ja sen sisältö tarjotaan käytettäväksi ”sellaisena kuin se on”. On mahdollista, ettei Verkkokauppa tai jokin sen toiminnallisuus ole Käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi. Verkkokaupan toiminta ja jotkut niiden toiminnallisuudet voivat olla riippuvaisia esimerkiksi Käyttäjän käyttämistä laitteista ja verkkoyhteyksistä. 

 

Käyttäjä käyttää Verkkokauppaa omalla vastuullaan ja vastaa Verkkokaupan käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta, suojaamisesta sekä näihin liittyvistä välittömistä tai välillisistä kustannuksista. 

 

SAIMA Helsingillä on oikeus muuttaa tai poistaa Verkkokaupan toimintoja ja ominaisuuksia sekä Verkkokaupassa saatavilla olevia Tuotteita. SAIMA Helsinki ei ole vastuussa Käyttäjien palveluun lisäämien tietojen säilyttämisestä. Verkkokauppaa ei tule käyttää minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

 

REKLAMAATIO

 

Mikäli Verkkokaupasta tilattu Tuote ei vastaa sovittua, on Tuotteessa virhe. Ostajan tulee ilmoittaa virheestä suoraan SAIMA Helsinkille.

SAIMA Helsinki tiedostaa, että Verkkokaupan kautta myytävät Tuotteet myydään näiden käyttöehtojen sekä SAIMA Helsinkin laatiman tuotekuvauksen mukaisesti. SAIMA Helsinki on Ostajaan nähden pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisessa virhevastuussa Verkkokaupan kautta tarjottavien Tuotteidensa osalta. 

 

KULUTTAJAN LAKISÄÄTEINEN PERUUTTAMISOIKEUS

 

Tämä peruuttamisoikeutta koskeva kohta soveltuu ainoastaan Verkkokaupasta Tuotteita ostaneeseen kuluttaja-asiakkaaseen.

 

Kuluttaja-asiakkaana Tuotteita ostaneella Ostajalla on kuluttajasuojalainsäädännön mukainen oikeus peruuttaa Verkkokaupan kautta tehty Tilaus ilmoittamalla siitä SAIMA Helsinkille 14 päivän kuluessa Tilauksen tekemistä. Peruuttaminen ei aiheuta Ostajalle kustannuksia eikä sitä tarvitse perustella. Mainitun ajanjakson kuluttua umpeen Ostajalla ei ole peruuttamisoikeutta.

 

Peruuttamisoikeus ei koske tilanteita, joissa Tuote koostuu palvelusta, jonka suorittaminen aloitetaan ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä. Peruuttamisoikeus ei myöskään koske tilanteita, joissa Tuote koskee digitaalista sisältöä ja digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu 14 päivän kuluessa Tilauksen tekemisestä. 

 

Jos Ostaja sopii Tuotteena olevan palvelun suorittamisen ajankohdasta tai digitaalisen sisällön toimittamisesta Tilauksen yhteydessä, ja palvelun suorittaminen tai sisällön toimittaminen aloitetaan 14 päivän kuluessa Tilauksen tekemisestä, katsotaan Ostajan tehneen kuluttajansuojalain mukainen nimenomainen pyyntö ja antaneen suostumuksen palvelun suorittamiseen ja sisällön toimittamiseen ilman peruuttamisoikeutta. 

 

Peruuttamisoikeuden käyttäminen edellyttää peruuttamisilmoituksen tekemistä SAIMA Helsinkille. Ilmoituksesta on käytävä ilmi Ostajan yksiselitteinen ja yksilöity päätös peruuttaa kyseinen Tilaus. 

 

Ostajan katsotaan peruuttaneen Tilauksen määräajassa, kun Ostaja lähettää peruuttamisilmoituksen ennen peruuttamisajan päättymistä SAIMA Helsinkille. 

 

Peruuttamisen vaikutukset

 

Ostajan peruuttaessa Tilauksen käyttöehtojen mukaisesti, SAIMA Helsinki palauttaa kaikki Ostajalta perityt maksut ilman aiheetonta viivytystä. Maksu palautetaan käyttäen samaa maksutapaa, jota Ostaja käytti Tilausta alun perin tehdessään, ellei Ostajan kanssa ole nimenomaisesti sovittu toisin. Ostajalta ei veloita mitään maksun palautuksesta. 

 

VASTUUNRAJOITUS

 

SAIMA Helsinki ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka Ostajalle aiheutuu Verkkokaupan tai Tuotteiden käytöstä. 

 

Tässä kohdassa mainittu vastuunrajoitus ei rajoita kuluttajan pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia korvaukseen.

 

YLIVOIMAINEN ESTE

 

SAIMA Helsinki ei ole vastuussa Käyttäjää kohtaan vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä käyttöehtojen tai Tilauksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka johtuu SAIMA Helsingin tai SAIMA Helsinkin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta ja jonka vaikutuksia SAIMA Helsinki ei kykene välttämään tai voittamaan taikka joiden välttäminen ja voittaminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai kustannuksia. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi luonnonmullistusta, tulipaloa, tuonti-ja vientirajoituksia, tulvaa, sotatoimea, terroristista tekoa, tietoliikenneyhteyksien katkeamista, työtaistelutoimea, vallankumousta, pandemiaa, epidemiaa, viranomaisten toimenpidettä, tuomioistuimen määräystä tai SAIMA Helsingin alihankkijoiden suoritusestettä. SAIMA Helsinki on velvollinen kohtuullisessa ajassa ilmoittamaan Ostajalle ylivoimaisen esteen käsilläolosta.

 

SAIMA Helsinki on velvollinen täyttämään käyttöehtojen tai Tilauksen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen poistuttua. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia, mikäli ylivoimainen este on kestänyt yli kolmekymmentä (30) päivää.

 

SOPIMUKSEN SIIRTO

 

SAIMA Helsingillä on oikeus siirtää tämä sopimus ja tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet) konserniyhtiölleen tai osana liiketoiminnan kauppaa tai muuta yritysjärjestelyä.

 

KÄYTTÖEHTOJEN JA HINTOJEN MUUTTAMINEN

 

SAIMA Helsingillä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja julkaisemalla uudet käyttöehdot Verkkokaupassa ja ilmoittamalla rekisteröidyille Käyttäjille muutoksista Käyttäjän SAIMA Helsingille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

Muutetut käyttöehdot tulevat voimaan 30 päivän kuluttua uusien käyttöehtojen julkaisusta. 

 

Käyttäjä hyväksyy muutetut käyttöehdot jatkamalla Verkkokaupan käyttöä ehtomuutosten julkaisun jälkeen.

 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

 

Näihin käyttöehtoihin sekä SAIMA Helsinkin ja Ostajan välistä Tilausta ja sopimusta koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. 

SAIMA Helsinki pyrkii ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla. Jos käyttöehtoja ja/tai Tilausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen yhteydenottoa kuluttajariitalautakuntaan, Ostajan tulee olla yhteydessä lähimmän maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttaja-asiakas voi myös saattaa käyttöehtoihin ja/tai Tilaukseen liittyvän erimielisyyden ratkaistavaksi Euroopan komission ylläpitämän niin kutsutun verkkovälitteisen riidanratkaisun kautta (http://ec.europa.eu/odr). 

Käyttöehtoihin ja/tai Tilaukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajan asemassa oleva Ostaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen tai olla vastaajana myös asuinpaikkansa toimivaltaisessa alioikeudessa.